May 11

Ճամփորդություն

Մենք դասարանով գնացինք ջրի գործարան: Այնտեղ մեզ բացատրեցին, թե ամեն մի սարք ինչ է անում: Ինձ դուր եկավ ամենահետաքրքիր սարքը, որը շշերի մեջ լցնում էր ջուրը։Եվ վերջում մեզ նվիրեցին տարբեր ըմպելիքներ։

Դրանից հետո մենք գնացինք Քարերի սիմֆոնիա: Այնտեղ մի լավ հանգստացանք և հաց կերանք, մի քանիսն էլ ցանկացան խմել իրենց ըմպելիքները։

Իսկ ամենավերջինը մենք գնացինք Գառնու տաճար: Այնտեղ մենք նկարվեցինք, հաշվեցինք սյուները: Դրանից հետո գնացինք բաղնիք: Այնտեղ տեսանք հատակի խճանկարը, որը ինձ շատ դուր եկավ։


Posted May 11, 2022 by shushanhakobyan in category Ճամփորդություններ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*